Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Januar 2013


Kulturens dagsorden 2013


Kunststøttereform og mediestøtteaftale bliver de bærende kulturpolitiske dagsordner i 2013.

Med en ny minister uden store armbevægelser, kan det være vanskeligt at forudsige, hvilke initiativer ministeren vil iværksætte. På tegnebrættet ligger dog allerede mange store opgaver. På forhånd er der lagt i ovnen til to store kulturpolitiske diskussioner: kunststøttereformen og mediestøtteaftalen.

Kunststøttereformen

Kunststøttereformen rummer to sammenhængende felter: sammenlægning af Statens Kunstfond og Statens Kunstråd som det mest komplekse felt og desuden en reform af de livsvarige ydelser.

Kunststøttereformen bygger på Kunststøtteudvalgets rapport september 2011, som var udgangspunktet for to brede politiske aftaler i juni 2012. Disse aftaler blev udmøntet i en række lovforslag, som var til høring i efteråret. Planen er, at det samlede reformforslag skal fremlægges for folketinget i januar.

Ud fra de brede politiske aftaler, må man forvente tilsvarende bred opbakning i folketinget. Der vil næppe blive anledning til andet end mindre justeringer.

Den nye, sammenlagte Statens Kunstfond skal etableres fra 1. januar 2014. Man må forvente en del medieopmærksomhed om ministerens udnævnelser af medlemmer af bestyrelse og udvalg.

Mediestøtteaftale

Aftalen om fremtidig mediestøtte skulle allerede være indgået inden sommerferien i 2012 - og skulle behandles parallelt med medieaftalen. Medieaftalen handler om public service-medierne, radio og tv. Mediestøtteaftalen handler om øvrig mediestøtte, især til dagbladene.

Diskussionen om mediestøtteaftalen tager udgangspunkt i mediestøtterapporten fra september 2011. Det væsentlige spørgsmål er, hvorledes man i højere grad kan støtte netbaserede medier og dermed også efter indhold i stedet efter papirforbrug. Et af de parametre, der indgår i diskussionen, er et forslag om at lade støtten være afhængig af antallet journalister på de enkelte medier.

Diskussionen om mediestøtten kompliceres af, at regeringen har fastholdt regeringsprogrammets hensigt om at skære i erhvervsstøtten, hvilket giver en besparelse på 40 mio. kr. (stigning i lønsumsafgift) for dagbladene. Dette har hidtil blokeret for en bred og reel diskussion om mediestøtten.

Biblioteksafgiften

I september 2012 nedsatte daværende kulturminister et udvalg til at belyse biblioteksafgiften, primært med baggrund i stigningen i ebogsudlån. Udvalget skal aflægge rapport inden 1. juli 2013.

Åben scene

Den politiske aftale fra juni 2011 om etablering af en åben scene for frie teatergrupper er fortsat ikke gennemført (se Søndag Aften arkiv).

Bogbranchen

Bogbranchen lider på mange områder. I 2012 lukkede 21 boghandlere ifølge branchebladet Bogmarkedet. Årsagerne til dette er ikke helt klare, men en del af forklaringen skyldes givetvis den øgede konkurrence fra såvel netboghandlere som fra supermarkeder. Bogbranchen er langt fra enige om løsningen, men mange peger på retablering af en form for faste priser som en redningskrans.

På det nye e-bogsmarked spores først og fremmest stor usikkerhed om fremtidige forretningsmodeller. Dette har tydeligvis afspejlet sig i de strandede forhandlinger mellem forlag og biblioteker om bibliotekernes mulighed for udlån af ebøger. Den nuværende ereolen.dk vil i løbet af foråret få konkurrence fra et alternativ med opbakning fra de større forlag.

Bogbranchen har udtrykt voldsom skuffelse over, at regeringen ikke har iværksat stærkere initiativer for at imødegå piratkopiering. En høring af branchen i oktober 2012 præsenterede problemer og frustrationer - og det synes oplagt, at ministeren bliver nødt til at iværksætte initiativer for at genskabe en politisk dialog mellem bogbranche og det politiske niveau.

Finanslov 2014

Blandt elementerne i finansloven for 2014 vil være en evt. forlængelse af den eksisterende huskunstnerordning. Den nuværende ordning bygger på en firårig finanslovsaftale for 2010-2013 med knapt 11 mio. kr. årligt. Også en pulje på 5,5 mio. kr. årligt til danske kulturminder i udlandet udløber.

Søndag Aften 01/2013       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2013 Søndag Aften.. All rights reserved.