Musikskoler for A-holdet

Sidst i august udkommer den afsluttende rapport fra kulturministeriets tænketank om musikskoler. Allerede ud fra de foreløbige arbejdspapirer fra tænketanken, kan man ane, hvilke temaer man vil sætte fokus på ved offentliggørelsen. iden kommunalreformen i 2007 har det været lovpligtigt for alle landets kommuner at have en musikskole. Der er dog ikke fastsat særligt specifikke krav til kommunerne om, hvordan … Læs resten af Musikskoler for A-holdet