Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


September 2012


Finansloven for 2013


Kulturministeriets finanslov er et lillebitte plus. Der spares ikke. Alligevel har regeringen kun fundet forslag til omprioritering af 10 mio. kr. ud af et samlet budget på 6,3 mia. kr.

År efter år kan man høre en jamren over finanslovens bevillinger til kulturen. Målt ud fra den alen, at man kunne bruge flere penge til alting, og at behovene for kulturstøtte er uopfyldte, er der god grund til at jamre. Det kunne være bedre.

Målt ud fra den alen, at det trods krisetider fuldstændigt svarer til sidste års finanslov, så virker jammeren noget overdreven.

Grundlaget for finansloven for 2013 er de forudsætninger, der allerede var lagt ind i finansloven for 2012 og efterfølgende korrigeret for pris- og lønudviklingen. Kulturministeriets ramme er i princippet fuldstændigt den samme som forudsat i 2012-finansloven.

Dog med en enkelt undtagelse. Kulturministeriet har gennem en årrække reelt underbudgetteret udgifterne til de livsvarige ydelser. Det har medført, at statsregnskabet har vist et merforbrug på omkring 3 mio. kr. i forhold til finanslovene. Dette bliver der ryddet op i på finansloven for 2013. Det sker ved, at finansministeriet har givet kulturministeriet en rammeudvidelse på 3 mio. kr., så der i 2013 er afsat 31,2 mio. kr. til de livsvarige ydelser. Ifølge 2012-finansloven var der afsat 27,7 mio. kr. Korrigeret for pris- og lønudviklingen er udgifterne til livsvarige ydelser steget med 3 mio. kr.

Dette har dog ikke nogen betydning for modtagerne af de livsvarige ydelser, idet de konkrete ydelser er fastsat gennem lovgivningen. Den vigtigste effekt er, at kulturministeriet ikke straffes for mange års underbudgettering og tilsvarende regnskabsoverforbrug.

Statens Museum for Kunst

Den væsentligste ændring i Finanslovsforslaget for 2013 er dog uden sammenligning forslaget om, at Statens Museum for Kunst igen skal opkræve entré af voksne til de permanente samlinger. Dette giver en besparelse på 10,4 mio. kr.

Besparelsen anvendes til at opprioritere enkelte andre opgaver. Dels ophører en af de flerårige litteraturpuljer, hvorfor Statens Kunstfond får yderligere 4 mio. kr. til litterære formål. Dels øges driftsstøtten til en række museer med i alt 6 mio. kr.(fx Den Gamle By, Handels- og Søfartsmuseet, Moesgård Museum, Arbejdermuseet og Fregatten Jylland).

Ud over interne omprioriteringer på museumsområdet, flyttes således 4 mio. kr. fra museer til litteratur.

Var det det hele?

Ud fra perspektivet at finansloven gennemgående er stram, men i øvrigt følger tidligere finanslove og prisudviklingen, kan man spørge om dette var det hele?

S-SF-R regeringen havde naturligt hastværk ved finansloven for 2012, som helt og holdent byggede på VK-regeringens forslag til finanslov for 2012.

Efter et år ved magten er den eneste omprioritering, man kan nå frem til, på sølle 10 mio. kr. ud af et samlet budget på over 6,3 mia. kr. Det overrasker næppe, at ministerens store armbevægelser fra Marshallplanen ikke opfyldes, det har han også selv givet udtryk for. Men det kan alligevel overraske, at den nye regeringens eneste ændringer i finansloven er disse 10 mio. kr.

Regeringspartierne og ministeren har hyppigt udtrykt, at der kunne omprioriteres indenfor den samlede ramme. Og den samlede ramme er altså ikke begrænset, selv om ministerens "det er hårdt, men nødvendigt"-udsagn giver indtryk af, at sparekniven rammer kulturområdet særligt hårdt.

Dette kan naturligvis aflæses som udtryk for en usædvanlig politisk konsensus om dansk kulturpolitik. Men hvorfor så mange store ord, hvis I alligevel er enige?

Søndag Aften 09/2012       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2012 Søndag Aften.. All rights reserved.